CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI
Hotline: 1900 63 67 69

Hội đồng thành viên

Bà Vũ Thị Hải Phượng

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Ông Toshizo Tanaka

Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Ông Hoàng Minh Tuấn

Thành viên Hội Đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc

Ông Hiroyuki Kagita

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ông Masahiro Nishimura

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ông Lê Quốc Ninh

Thành viên Hội đồng Thành viên
Đối tác
Hệ thống đang xử lý! Bạn vui lòng chờ trong giây lát